logo


Бългериан ОрганиРоуз спечели проект по ПРСР

Бългериан ОрганиРоуз спечели проект по ПРСР
11 Яну 2016

Бългериан ОрганиРоуз спечели проект по Програма за развитие на селските райони за закупуване на земеделска техника, финансиран от ЕС.

Бългериан ОрганиРоуз спечели проект по ПРСР

Този проект се съфинансира от ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Изпълнителка Агенция ДФ „Земеделие‘‘
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
МЯРКА: 4
ПОДМЯРКА: „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА‘‘. Закупуване на земеделска техника.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ БЪЛГЕРИАН ОРГАНИРОУЗ ‘‘ ЕООД
№ НА ДОГОВОРА: № 13/04/1/0/01402 11.01.2016г.