logo


Инвестиционно предложение от Бългериан Органироуз ЕООД

Изграждане на Автономна Фотоволтаична Централа с инсталирана мощност до 50 kWp за собствени нужди без присъединяване към разпределителна и преносна мрежа, на покрив на съществуващи сгради с идентификаторни номера: 31160.81.18.1 31160.81.18.2 31160.81.18.4 и поставяне на два броя модулни климатизирани контейнерни камери за съхранение на свежа земеделска продукция в Поземлен имот 31160.81.18, област Пловдив, община Брезово, с. Златосел, м. Пасков Връх, област Пловдив.